Föreningen är en intresseförening av läkare med huvudsyfte att främja förståelse för medicinska aspekter bakom intellektuell funktionsnedsättning, autism, svåra hjärnskador hos vuxna samt andra kognitiva funktionsnedsättningar som är betydande och av varaktig art.

Kontaktpersoner i styrelsen

Malin Nystrand malin.nystrand@vgregion.se (ordf)

Matilda Utter matilda.utter@vgregionen.se

Sten Björkman sten.bjorkman@gmail.com

Lena Nylander lena.nylander@skane.se

Monica Björkman monica@omsorgsmedicin.nu (kassör)

Maria Gruvensjö maria.gruvensjo@rvn.se(web)


Föreningen verkar gentemot Socialstyrelsen, vårdhuvudmän och andra myndigheter för att främja läkares kunskaper inom våra intresseområden

Medlemmarna är vanligen också deltagare i Habiliteringsläkarnätverket, ett nätforum som ger möjlighet till kollegial diskussion i olika frågor.

Föreningen har funnits under olika namn sedan 1967.

Alla läkare med intresse för dessa frågor är välkomna som medlemmar.

Vi ordnar vidareutbildningsaktiviteter, för närvarande i form av ett årligt 3-dagars möte på Mössebergs kurort den sista veckan i januari, då vi också håller årsmöte .

Medlemsavgiften är 200 sek/år till Pg 475683-9. Organisationsnummer: 802502-8328.                                 (SLHM, c/o Monica Björkman, box 3, 82531 Iggesund)

Några av oss är också aktiva i IASSIDD  International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities.

Kontakta oss nu!

 

Årlig nätverksträff och fortbildningsmöte

på Mössebergs kurort, Falköping

Senaste mötet 23-25 januari 2019 behandlade;

Munhälsa vid funktionsnedsättning, föreläsare Åsa Mårtensson Tandläkare, Annette Carlsson Tandhygienist, Mun-H-Center.

Nya boken från Svenska psykiatriska Föreningen med riktlinjer för bemötande och behandling av vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och psykisk ohälsa presenterades av Lena Nylander Psykiater med dr.

Forskning och omhändertagande av personer med intellektuell funktionsnedsättning (ID) i Norge, forskning kring vuxna med ID och comorbiditet, biverkningar av psykiatrisk medicin hos ungdomar och vuxna med ID, psykos hos personer med autism och ID, metyrosinbehandling av psykos hos kvinna med 22q11DS och mild ID samt presentation av den nya nationella kompetenstjänsten i Norge. Föreläsningen hölls av Trine Lise Bakken, PhD, Cand.san, Leder regional kompetansetjeneste psykiatri, utviklingshemming / autisme. Professor II ved Oslo Metropolitan University.

Aktuellt från Försäkringskassan med Carl Höckerfeldt, Nationell försäkringsmedicinsk koordinator, Avdelningen för funktionsnedsättning och varaktigt nedsatt arbetsförmåga, som tog upp nyheter och tar in information och erfarenheter från landet. 

Diskussion kring kunskapsinnehåll i Habiliteringmedicin, diskussion med utgångspunkt från dokument sammanställt av Sten Björkman, överläkare habiliteringen i Blekinge, fd ordförande SLOHM

Presentation av Webbutbildning Nationellt kliniskt kunskapsstöd för primärvården.

Under mötet sker även förenings årsmöte samt utbyte av erfarenheter och arbetssätt runt om i Sverige. 

Svenska Läkarföreningen för Habiliteringsmedicin (SLOHM)

Kallelse till årsmöte 2020-01-29

 SLOHM:s medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte för föreningen 2020-01-29 kl 18.

Mötet avhålles på Mössebergs kurort, Falköping, i anslutning till nätverksträff för habiliteringsintresserade läkare.

Vid årsmötet kommer att behandlas stadgeenliga ärenden och val.

Intresserade som ännu ej hunnit bli medlemmar är välkomna som nya medlemmar.

Styrelsen påminner också om att medlemsavgiften är 200 kr per år.

Betala gärna medlemsavgiften till SLOHM pg 47 56 83 – 9

Göteborg 2019-11-04

 Malin Nystrand,

Ordförande i SLOHMVälkommen på nätverk och fortbildningsmöte i Habiliteringsmedicin

Tid: 29/1 – 31/1 2020

 Kostnad för kost och logi: Enkelrum 1 dygn 2390:- och 2 dygn 3890:- , ingår helpension och konferenslokal. För deltagare som ej bor över på kurorten debiteras för 29/1, 480:- (halvdag) 30/1, 625:- (heldag) 31/1, 480:- (halvdag), ingår konferenslokal, kaffe förmiddag och eftermiddag och lunch. Önskar dagdeltagare två-rätters middag på kvällen är priset 395 kr/kväll. Samtliga priser är inklusive moms.

Kurorten fakturerar i efterhand.

 Kursavgift: För medlemmar i SLOHM: 1300:-, för icke medlemmar: 1500:- .

Kursavgift insättes på SLOHM:s plusgirokonto 47 56 83-9 (SLOHM c/o     Monica Björkman, Lindfallet 410, 825 96 Enånger). Medlemsavgift 200:-/år  

 

Kurorten ligger c:a 1 km från järnvägsstationen. Du kan hitta mer information och vägbeskrivning på kurortens hemsida www.kurortenmosseberg.se

 

Det går bra att beställa kurbehandlingar. Ta direkt kontakt med kurorten 0515-43200. Man vill helst ha dessa beställningar två veckor i förväg.

 

Vårt mål är liksom tidigare år att mötet skall vara ett tillfälle för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Eventuellt kan det bli vissa omkastningar i programmet.

 Onsdag 29/1

Lunch från 12.30

13.30-16.30 (med 30 min paus)

Spasticitet:Per Ertzgaard, Överläkare vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping

 18.00 SLOHM årsmöte och med inbjudan följer en kallelse till årsmötet

 19.00 Gemensam middag

Torsdag 30/1

09.00 - 12. 00 (med 30 min paus) Prader Willi samt demens vid Downs syndrom. Tony Holland, Professor knuten till The Cambridge Neuroscience Community vid Universitetet i Cambridge

12.00 Lunch

13.30 - 16.00 (med 30 min paus) Arbetsförmedlingen – uppdraget kring personer med funktionsnedsättning, Lena Abrahamsson, samordnare unga med funktionsnedsättning samt arbetsterapeuterna Anneli Eriksson och Anna-Lena Pernbert från Göteborg

16.00 – 17.00 Habiliteringens utvecklingsprojekt om autism, Annika Brar Habiliteringsläkare, Habilitering & Hjälpmedel, Regi, on Stockholm

19.00 Gemensam middag

Fredag 31/1

08.30 - 11.30 (med 30 min paus), Landet runt och avslutning

11.30 Lunch

Anmälan sker genom mail till Tomas tomas.borsbo@sll.se samt insättande av kursavgiften på SLOHM:s plusgirokonto 47 56 83-9 (SLOHM c/o Monica Björkman, Lindfallet 410, 825 96 Enånger)


OBS! Kostnad för kost och logi faktureras direkt av kurorten i efterhand, tag med faktureringsadress!

Har du frågor kan du maila eller ringa Tomas 070-4259312 eller 08-12359565 eller maila till Malin malin.nystrand@vgregion.se

 

Anmälan senast 2019-12-23

 

Malin Nystrand                                                             Tomas Börsbo

SLOHM                                                                         Nätverket för vuxenhabiliteringsläkare

 


 

 


Länkar

Rekommendation avseende rutiner för hälsokontroll av vuxna personer med utvecklingsstörning (länk

 www.iassidd.org = Den internationella paraplyorganisationen:

Det finns många olika Special Interest Research Groups under IASSID. En av grupperna arbetar med åldrande hos utvecklingsstörda IASSIDD SIRG: Aging. Ett consensus-dokument finns och den engelska versionen är antagen av IASSID, finns hos WHO. Den svenska versionen (länk) är en enkel översättning. 
Mer publicerat material från senaste IASSIDDkongressen 2019 https://onlinelibrary.wiley.com/toc/13652788/2019/63/7


Andra viktiga arbetsgrupper är:

IASSIDD SIRG: Health Issues 

IASSIDD SIRG: Challenging Behaviour and Mental Health  

the Society for the Study of Behavioural Phenotypes (SSBP): www.ssbp.org.uk

 Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser 

ICF 

ICF i svensk översättning: http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkod...  

FUB

Tidskriften Intra (länk)

 Några skandinaviska länkar av intresse:

NFU 

Det norska samordningsrådet 

LEV 

FDUV 

Vuxna personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård. Fokusrapport SLL 2009 (PDF)

Primärvårdshandledning; diagnostik, behandling och omvårdnad vid psykisk ohälsa – beteendestörning hos vuxna personer med utvecklingsstörning 2007. (PDF)

www.lea-test.fi innehåller tips vid synundersökningar 

www.bildstod.se ger möjlighet att skapa egna bildserier till t ex mottagningssituation.
Litteratur

vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i psykiatrin, huvudredaktör Lena Nylander

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.