Föreningen är en intresseförening av läkare med huvudsyfte att främja förståelse för medicinska aspekter bakom utvecklingsstörning, autism, svåra hjärnskador hos vuxna samt andra kognitiva funktionsnedsättningar som är betydande och av varaktig art.

Kontaktpersoner i styrelsen

Malin Nystrand malin.nystrand@vgregion.se (ordf)

Matilda Utter matilda.utter@vgregionen.se

Sten Björkman sten.bjorkman@gmail.com

Lena Nylander lena.nylander@skane.se

Monica Björkman monica@omsorgsmedicin.nu (kassör)

Maria Gruvensjö maria.gruvensjo@rvn.se(web)

Föreningen verkar gentemot Socialstyrelsen, vårdhuvudmän och andra myndigheter för att främja läkares kunskaper inom våra intresseområden

Medlemmarna är vanligen också deltagare i Habiliteringsläkarnätverket, ett nätforum som ger möjlighet till kollegial diskussion i olika frågor.

Föreningen har funnits under olika namn sedan 1967.

Alla läkare med intresse för dessa frågor är välkomna som medlemmar.

Vi ordnar vidareutbildningsaktiviteter, för närvarande i form av ett årligt 3-dagars möte på Mössebergs kurort den sista veckan i januari, då vi också håller årsmöte .

Medlemsavgiften är 200 sek/år till Pg 475683-9. Organisationsnummer: 802502-8328.                                 (SLHM, c/o Monica Björkman, box 3, 82531 Iggesund)

Internationellt representerar föreningen Sverige i  European Association of intellectual disability medicine,  www.mamh.net.

Några av oss är också aktiva i IASSIDD  International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities.

Kontakta oss nu!

 

Årlig nätverksträff och fortbildningsmöte                                               på Mössebergs kurort, Falköping

Senaste mötet 23-25 januari 2019 behandlade;

Munhälsa vid funktionsnedsättning, föreläsare Åsa Mårtensson Tandläkare, Annette Carlsson Tandhygienist, Mun-H-Center.

Nya boken från Svenska psykiatriska Föreningen med riktlinjer för bemötande och behandling av vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och psykisk ohälsa presenterades av Lena Nylander Psykiater med dr.

Forskning och omhändertagande av personer med intellektuell funktionsnedsättning (ID) i Norge, forskning kring vuxna med ID och comorbiditet, biverkningar av psykiatrisk medicin hos ungdomar och vuxna med ID, psykos hos personer med autism och ID, metyrosinbehandling av psykos hos kvinna med 22q11DS och mild ID samt presentation av den nya nationella kompetenstjänsten i Norge. Föreläsningen hölls av Trine Lise Bakken, PhD, Cand.san, Leder regional kompetansetjeneste psykiatri, utviklingshemming / autisme. Professor II ved Oslo Metropolitan University.

Aktuellt från Försäkringskassan med Carl Höckerfeldt, Nationell försäkringsmedicinsk koordinator, Avdelningen för funktionsnedsättning och varaktigt nedsatt arbetsförmåga, som tog upp nyheter och tar in information och erfarenheter från landet. 

Diskussion kring kunskapsinnehåll i Habiliteringmedicin, diskussion med utgångspunkt från dokument sammanställt av Sten Björkman, överläkare habiliteringen i Blekinge, fd ordförande SLOHM

Presentation av Webbutbildning Nationellt kliniskt kunskapsstöd för primärvården.

Under mötet sker även förenings årsmöte samt utbyte av erfarenheter och arbetssätt runt om i Sverige. Välkommen på nätverk och fortbildningsmöte i HabiliteringsmedicinNästa fortbildningsutbildning samt årsmöte kommer ske 29-31 januari 2020. Anmälan kommer finnas tillsammans med aktuellt program på hemsidan under hösten.

Om idéer kring ämnen för utbildningsdagarna finns, välkommen att kontakta styrelsen

 

 


Länkar

Rekommendation avseende rutiner för hälsokontroll av vuxna personer med utvecklingsstörning (länk

Det Europeiska Manifestet 2003 (Länk)

 www.mamh.net = Den europeiska läkarföreningen för arbetet med utvecklingsstörning

 www.iassidd.org = Den internationella paraplyorganisationen:

Det finns många olika Special Interest Research Groups under IASSID. En av grupperna arbetar med åldrande hos utvecklingsstörda IASSIDD SIRG: Aging. Ett consensus-dokument finns och den engelska versionen är antagen av IASSID, finns hos WHO. Den svenska versionen (länk) är en enkel översättning. 
Mer publicerat material på detta tema finns här (länk)

Andra viktiga arbetsgrupper är:

IASSIDD SIRG: Health Issues 

IASSIDD SIRG: Challenging Behaviour and Mental Health  

the Society for the Study of Behavioural Phenotypes (SSBP): www.ssbp.org.uk

 Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser 

ICF 

ICF i svensk översättning: http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkod...  

FUB

Tidskriften Intra (länk)

 Några skandinaviska länkar av intresse:

NFU 

Det norska samordningsrådet 

www.oligo.dk 

LEV 

FDUV 

Vuxna personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård. Fokusrapport SLL 2009 (PDF)

Primärvårdshandledning; diagnostik, behandling och omvårdnad vid psykisk ohälsa – beteendestörning hos vuxna personer med utvecklingsstörning 2007. (PDF)

www.lea-test.fi innehåller tips vid synundersökningar 

www.bildstod.se ger möjlighet att skapa egna bildserier till t ex mottagningssituation.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.