Svenska Läkarföreningen för Habiliteringsmedicin


Föreningen är en intresseförening av läkare med huvudsyfte att främja förståelse för medicinska aspekter bakom utvecklingsstörning, autism, svåra hjärnskador hos vuxna samt andra kognitiva funktionsnedsättningar som är betydande och av varaktig art.

Alla läkare med intresse för dessa frågor är välkomna som medlemmar.

Vi ordnar vidareutbildningsaktiviteter, för närvarande i form av ett årligt 3-dagars möte på Mössebergs kurort den sista veckan i januari, då vi också håller årsmöte .

Föreningen verkar gentemot Socialstyrelsen, vårdhuvudmän och andra myndigheter för att främja läkares kunskaper inom våra intresseområden

Medlemmarna är vanligen också deltagare i Habiliteringsläkarnätverket, ett nätforum som ger möjlighet till kollegial diskussion i olika frågor.

Föreningen har funnits under olika namn sedan 1967.


                                                                                           

Medlemsavgiften är (2018) 200 sek/år. Pg 475683-9

Organisationsnummer: 802502-8328

(SLHM, c/o Monica Björkman, Box 3, 82531 Iggesund).


Internationellt representerar föreningen Sverige i  European Association of intellectual disability medicine,  www.mamh.net.

Några av oss är också aktiva i IASSIDD  International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities.Kontaktpersoner i styrelsen: 

Malin Nystrand          malin.nystrand@vgregion.se (ordf.)
Matilda Utter               Matilda.utter@vgregion.se

Sten Björkman            stenm.bjorkman@gmail.com

Lena.Nylander            Lena.Nylander@skane.se,

monica Björkman     monica@omsorgsmedicin.nu (kassör)

Svenska Läkarföreningen för Habiliteringsmedicin (SLOHM)

Kallelse till årsmöte 2019-01-23

 

 

SLOHM:s medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte för föreningen 2019-01-23 kl 18.

Mötet avhålles på Mössebergs kurort, Falköping, i anslutning till nätverksträff för habiliteringsintresserade läkare.

Vid årsmötet kommer att behandlas stadgeenliga ärenden och val. Vidare skall föreningens stadgar och syfte beslutas om med utgångspunkt från det tidigare beslutade namnbytet.

 

Intresserade som ännu ej hunnit bli medlemmar är välkomna som nya medlemmar. Styrelsen påminner också om att medlemsavgiften är 200 kr per år.

Betala gärna medlemsavgiften till SLOHM pg 47 56 83 – 9

                       

 

 


Senaste mötet 23-25 januari 2019 

Mössebergs kurort, Falköping

Onsdag 23/1

13.30 – 15.00  Munhälsa vid funktionsnedsättning

Åsa Mårtensson Tandläkare, Annette Carlsson Tandhygienist, Mun-H-Center

15.30 – 16.30 Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och psykisk ohälsa.

Svenska psykiatriska Föreningens riktlinjer för bemötande och behandling.

Lena Nylander Psykiater med dr

18.00 SLOHM årsmöte och med inbjudan följer en kallelse till årsmötet

19.00 Gemensam middag

Torsdag 24/1

09.00 - 12. 00   Forskning och omhändertagande av personer med intellektuell funktionsnedsättning (ID) i Norge, ex forskning kring vuxna med ID och komorbiditet, biverkningar av psykiatrisk medicin hos ungdomar och vuxna med ID, psykos hos personer med autism och ID, metyrosinbehandling av psykos hos kvinna med 22q11DS och mild ID samt presentation av den nya nationella kompetenstjänsten i Norge.

Trine Lise Bakken, PhD, Cand.san, Leder regional kompetansetjeneste psykiatri, utviklingshemming / autisme. Professor II ved Oslo Metropolitan University.

12.30 Lunch

13.30 - 15.00 Aktuellt från Försäkringskassan Carl Höckerfeldt, Nationell försäkringsmedicinsk koordinator, Avdelningen för funktionsnedsättning och varaktigt nedsatt arbetsförmåga.

15.30 – 17.00 Kunskapsinnehåll i habiliteringmedicin, diskussion med utgångspunkt från bifogat utskick¨Sten Björkman, överläkare habiliteringen i Blekinge, fd ordförande SLOHM

19.00 Gemensam middag

 

Fredag 25/1

08.30 - 10.00 Landet runt

Presentation av Webbutbildning Nationellt kliniskt kunskapsstöd för primärvården

10.30 - 11.30 Landet runt fortsättning och avslutning

 

11.30 Lunch
IMG_4985jpg

2018 års nätverksträff och fortbildningsmöte har ägt rum 24-26 januari. 

Från programmet:

Patienter med kognitiva svårigheter i vårdsituationer: vad vet vi utifrån forskning och hur kan vi bättre tillgodose allas rätt att förstå och uttrycka sig. Gunilla Tunberg Fil dr, leg logoped

 

Hälsa, vård och läkemedelsförbrukning hos äldre med utvecklingsstörning: resultat från bl.a. nationella registerstudier.  Gerd Ahlström, Professor Lunds universitet

 

Praktiska problem med enteral läkemedelsadministrering (hur kommer pillret i slangen),  Matts Balgård, Klinikapotekare

 

Aktuellt från Försäkringskassan, Carl Höckerfeldt, nationell försäkringsmedicinsk koorodinator

 

Om rättsläget kring patienter med svår utvecklingsstörning ,  Sven-Olof Edvinsson. Ledamot av statens medicinsketiska råd.

 

 

SLHMs årsmöte ägde rum 24/1-18 kl. 18.00 i anslutning till fortbildningsmötet

Mer information: sten.bjorkman@ltblekinge.se

Viktiga länkar:

Rekommendation avseende rutiner för hälsokontroll av vuxna personer med utvecklingsstörning (länk)

Det Europeiska Manifestet 2003 (Länk)

 www.mamh.net = Den europeiska läkarföreningen för arbetet med utvecklingsstörning

 www.iassidd.org = Den internationella paraplyorganisationen:

Det finns många olika Special Interest Research Groups under IASSID. En av grupperna arbetar med åldrande hos utvecklingsstörda IASSIDD SIRG: Aging. Ett consensus-dokument finns och den engelska versionen är antagen av IASSID, finns hos WHO. Den svenska versionen (länk) är en enkel översättning.
Mer publicerat material på detta tema finns här (länk)

Andra viktiga arbetsgrupper är:

IASSIDD SIRG: Health Issues

IASSIDD SIRG: Challenging Behaviour and Mental Health  


the Society for the Study of Behavioural Phenotypes (SSBP): www.ssbp.org.uk


Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser

ICF

ICF i svensk översättning: http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkod... 


FUB

Tidskriften Intra (länk)


Några skandinaviska länkar av intresse:

NFU

Det norska samordningsrådet

www.oligo.dk 

LEV

FDUV


Vuxna personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård. Fokusrapport SLL 2009 (PDF)

Primärvårdshandledning; diagnostik, behandling och omvårdnad vid psykisk ohälsa – beteendestörning hos vuxna personer med utvecklingsstörning 2007. (PDF)


Övrigt av intresse:

www.lea-test.fi innehåller tips vid synundersökningarLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.